Песні Філаматаў і Філарэтаў

Філаматы (аматары навук) і Філарэты (аматары маральнай чысціні) - таемныя патрыятычныя таварыствы,якія садзейнічалі ўсеагульнай асвеце праз самаадукацыю і ўзаемадапамогу ў навуковай і літаратурнай дзейнасці. Формай працы былі не толькі навуковыя паседжанні, а таксама  святкаванні і маёўкі, сустрэчы на вольным паветры, дзе гучалі песні - выдатныя ўзоры беларускага студэнцкага фальклору 19 ст. на словы А.Міцкевіча, Я.Чачота, А.Э.Адынца і інш. 

Разам са Спеўным сходам звернемся да спадчыны філаматаў і філарэтаў!

"Хай радасць з вачэй нашых блісне!" у выкананні Аляксея Жбанава

Спяваем "Што старыя за вар'яты" (сл.Я.Чачота, муз.народная)

"Філарэцкая песня" у выкананні Аляксея Жбанава

(Верш напісаны ў турме ў Вільні 1823-24 г., музыка А.Жбанава, словы А.Э.Адынца, пераклад К.Цвіркі)

Песнi

 • Хай радасць з вачэй нашых блісне

  Хай радасць з вачэй нашых блісне

   

  (словы А.Міцкевіча, музыка А.Сакульскага, пераклад Кастуся Цвіркі) 

  Хай радасць з вачэй нашых блісне

  І ўвенчыцца лаўрамі голаў!

  Далонь даланю моцна сцісне.

  Зноў разам мы! Тут нашае кола.

   

  Не возьмем мы хцівасць ва ўжытак,

  Прэч, сквапнасці, пыхі насенне!

  Наш самы высокі набытак – гэта

  Айчына, навука, сумленне.

   

  Гэй, скінем жа з сэрца ўсе путы,

  Брат брату душу хай раскрые.

  З нас кожны – свабодны, раскуты.

  Для нас братэрства словы – святыя!

   

  У спевах, у келіхаў звоне

  Развеюцца сэрца пакуты.

  За плугам хай ты, ці на троне,

  Важна адно – помні нашы Статуты!

   

  Прысягу сяброўскую помні,

  Няхай кожны дзень і імгненне

  Табе свецяць ярка, як промні,

  Словы: Айчына, навука, сумленне!

   

  Хаця і не простай дарогай

  Мы дойдзем да сіняга рання.

  Нам будзе тут неба падмогай,

  Праца і мужнасць, і наша яднанне!

 • Што старыя за вар’яты

  Што старыя за вар’яты

   

  (словы Я.Чачота, музыка народная, пераклад Кастуся Цвіркі) 

  Што старыя за вар’яты:

  Мелюць без прычыны,

  Быццам час свой марна трацім

  Мы каля дзяўчыны.

   

  І ўсё пхнуць нас да работы,

  Хоць таго не знаюць,

  Што да працы я ахвоты

  Без дзяўчат не маю!

   

  З любай стрэнуся, бывае,

  Прыгарну к сабе я,

  Сэрца радасцю палае,

  Галава яснее.

   

  Жыць тады, сябры, ахвота,

  Хораша наўкола,

  Мігам робіцца работа

  З песняю вясёлай!

   

  Дык мяліце ж без прычыны,

  Вы, старыя людзі, -

  Вас паслухаем тады мы,

  Як дзядамі будзем!

 • Прэч, прэч, сум, нудоты!

  Прэч, прэч, сум, нудоты!

   

  (словы Я.Чачота, музыка народная, пераклад Аляксея Жбанава)

  Прэч, прэч, сум, нудоты!

  Лі шчодра віно ты –

  Акавіта поўніць шклянкі

  Для сяброў і для каханкі.

   

  Пі, брат, весяліся,

  Скачы – не цвяліся.

  Ранку шчэ ці прычакаем,

  А што выпіта – то маем.

   

  Хадзі ж дарагая –

  Сэрца знемагае.

  Так цябе закружыць танец –

  Сіл у ножачках не стане.

   

  Скрыпач справу знае –

  Паланэз зайграе,

  З нашых танцаў самы важны,

  Урачысты і паважны.

   

  Ён навее згадкі,

  Што мы тых нашчадкі,

  Хто, хоць піў таксама спраўна,

  З ворагамі біўся слаўна.

   

  Нельга, шляхта-брацці,

  Годнасць нам губляці,

  Спаражніўшы й сотню шклянак

  За здароўе ўсіх каханак!

 • Батыр (Касец)

  Батыр (Касец)

   

  (словы Я.Чачота, музыка Т.Зана, пераклад Кастуся Цвіркі)

  Раскажы ты мне, батыр, якое сонца

  Тут цябе пячэ больш, у тваёй старонцы?

  Тое, што па небе над табой гуляе

  Ці што воч ясноту на цябе ўздымае?

   

  Сонца з неба голаў апячэ ці палец,

  Любая ж пастушка жарам сэрца паліць.

  Ліпы цень шырокі – схова ад прамення,

  Ад агню ж кахання дол сыры – збавенне.