Песнi

Там на речкі, на Гардані (шчадроўская)

Зімовыя

Там на речкі, на Гардані (шчадроўская)

Там на речкі, на Гардані 
Божа Маці різы прала, 
Шчодры вэчор, добры вэчор!* 

А попраўшы, повешала 
На каліну, на маліну. 

Аткуль ўзялісь орленята, 
Ўзялі різу на крылята, ўнеслі ў небеса. 
Шчодры вэчор, добры вэчор 
Добрым людзям на здароўе! 

* Прыпеў “Шчодры вэчор, добры вэчор!” двойчы паўтараецца пасля першай і другой страфы. 


Зап. Л.Ф. Касцюкавец у 1975 г. у в. Ананчыцы Салігорскага раёна ад Вольгі 
Пажыган, 1921 г.н., Лідзіі Міхнавец, 1928 г.н., і Таццяны Міхнавец, 1927 г.н.