Песнi

Прышла Каляда ўвечарі (калядная)

Зімовыя

Прышла Каляда ўвечарі (калядная)

Прышла Каляда ўвечарі, 
Прынясла пірагі ў рэшаці, 
Паставіла пірагі на стаўбе, 
Сама села Каляда у куце. 
А малыя дзеці – за пірог, 
Пашла Каляда за парог. Зап. Л.Ф. Касцюкавец у 1975 г. у в. Ананчыцы Салігорскага раёна ад Вольгі 
Пажыган, 192 г.н., Лідзіі Міхнавец, 1928 г.н., і Таццяны Міхнавец, 1927 г.н.