Песнi

Як на рэчанькі, да й на Ердані (калядная)

Зімовыя

Як на рэчанькі, да й на Ердані (калядная)

Як на рэчанькі, да й на Ердані,
Сьвяты вечар, да й на Ердані!*
Мать Прачыстая рызу брала,
Рызу брала, Сына спавіла,
Сына спавіла да й імя дала,
Да й імя дала – Сына Васіля.
А взялі Сына да й на небеса.
А все небеса растварыліся,
А все сьветыя пакланіліся.

* Рэфрэн “Сьвяты вечар” пяецца пасля кожнага радка з другім яго паўвершам.

 

Запісала І.В. Мазюк у 2004 г. у в. Лутава Лоеўскага раёна ад Марыі Цыбульнік, 1935 г.н.,

Веры Равянок, 1936 г.н., Вольгі Равянок, 1931 г.н., Тамары Шапавал, 1941 г.н., Валянціны Кошчанка, 1942 г.н., Таццяны Хлебінай, 1941 г.н.