Песнi

Ў поле жыто палавее (жніўная)

Летнiя

Ў поле жыто палавее (жніўная)

Ў поле жыто палавее, 
Гультаёва душа млее. 

За бор, сонцо, за бор, 
А пала раса на дол. 

Адна раса лядовая, 
А другая мядовая. 

Лядовая – для сьвякроўкі, 
Мядовая – для матулькі. 

Каб матулька спажывала, 
Яна ж мене гадовала. 

Лядовая – для сьвякроўкі, 
Каб сьвякроўка ўдавілася. 

Каб сьвякроўка ўдавілася, 
Яна зь мяне глумілася. 

Зап. Т.Б. Варфаламеева ў 1992 г. у в. Морач Клецкага раёна ад Марыі Полагавай, 1934 г.н.