Песнi

Шла Купалка па вуліцы

Летнiя

Шла Купалка па вуліцы

Шла Купалка па вуліцы*, 
Просіць дзеўку на ігрышча. 

– Не пайду я, Купалачка, 
Не пайду я – цёмна ночка. 

Буду жыто пілноваці, 
Штоб ведзьма ні заламала. 

Каб ведзьма ні заламала, 
Ў кароў малако ні адбірала. 

А ў кароўкі круты рожкі, 
Ды выкале ведзьме вочкі. 

* Першы радок кожнай страфы паўтараецца двойчы. 

Зап. Л.Ф. Касцюкавец у 1975 г. у в. Ананчыцы Салігорскага раёна ад Вольгі 
Пажыган, 1921 г.н., Лідзіі Міхнавец, 1928 г.н., Таццяны Міхнавец, 1927 г.н., і 
Матроны Міхнавец, 1930 г.н.