Песнi

Шырокая паляначка – добрэ жыто жаць (жніўная)

Летнiя

Шырокая паляначка – добрэ жыто жаць (жніўная)

Шырокая паляначка – добрэ жыто жаць. 

Добрэ жыто жаці. 
Забалела галовачка – некаму звезаці. 

Некаму звезаці. 
Ой, далеко ацец з маці – некім наказаці. 

Некім наказаці. 
Наказала б зезюляю – зезюля не скажэ. 

Зезюля не скажэ. 
Ой, зламлю я з ружы кветку да й пушчу на воду. 

Да й пушчу на воду. 
Плыві, плыві, з ружы кветка, да й да майго роду. 


Зап. Л.Ф. Касцюкавец у 1975 г. у в. Ананчыцы Салігорскага раёна ад Вольгі 
Пажыган, 1921 г.н., Лідзіі Міхнавец, 1928 г.н., Таццяны Міхнавец, 1927 г.н., і 
Матроны Міхнавец, 1930 г.н.