Песнi

Ой, пайду я на талоку

Летнiя

Ой, пайду я на талоку

Ой, пайду я на талоку, 
На талоцэ да й усе хлопцы*. 

Ены зь мене да й сьмеюцца, 
Што я в товстой да й сорочэчцы. 

Да й у товстой, падзіраной, 
На хлопчыкаў да й пазіраю. 

Ой, пайду ж я да й дадому, 
Да й надзену я й сарочачку. 

Ой, тоненьку, белюсеньку, 
Попераду раўнюсеньку. 

* Другі радок кожнай страфы паўтараецца двойчы. 

Зап. Л.К. Якубоўская ў 1978 г. у в. Малыя Гарадзяцічы Любанскага раёна ад гурту спявачак.