Песнi

Ой, яблынька наша (русальная)

Летнiя

Ой, яблынька наша (русальная)

– Ой, яблынька наша*, 
Божа мілы, 
Дакуль ты стаяці? 

Ой, дзевачка наша, 
Божа мілы, 
Дакуль ты гуляці? 

– Ой, стаю я лета, 
Божа мілы, 
Стаю я другоя. 

На трэцяе лета, 
Божа мілы, 
Голья й апушчу. 

Ой, жыву я годзік, 
Божа мілы, 
Жыву я другі. 

На трэцяе лета, 
Божа мілы, 
Коскамі пушчуся. 

Коскамі пушчуся, 
Божа мілы, 
Сьлёзкамі ‘бальлюсь. 

* Першы радок кожнай страфы паўтараецца двойчы. 

Зап. Л.К. Якубоўская ў 1978 г. у в. Малыя Гарадзяцічы Любанскага раёна ад гурту спявачак.