Песнi

Кузьманка (купальская)

Летнiя

Кузьманка (купальская)

Кузьманька, Кузьманька, дзявоцкій абманька – 2 р.  

Ня буду з табою – 2 р.

А буду з Іванам – 2 р.

Ў Кузьмы на дварочку – 2 р.

Ўсе дзеўкі ў радочку – 2 р.

Адной Ружы нету – 2 р.

І Ружанай мамы – 2 р.

Маці Ружу чэша – 2 р.

Косы заплітая – 2 р.

І чэшачы Ружу, яна навучае – 2 р.

Ня стой і з Кузьмою – 2 р.

А стой і з Іванам – 2 р.

Кузьма дагадаўся – 2 р.

Пашоў і прыбраўся – 2 р.

Ў жаночае плацце – 2 р.

Ў дзявочае ліцо – 2 р.

Ружа не  пазнала – 2 р.

С Кузьмой радам стала – 2 р.

Узяў Кузьма Ружу – 2 р.

За правую руку – 2 р.

Надзеў Кузьма Ружы – 2 р.

Залато калечка – 2 р.

Павёў Кузьма Ружу – 2 р.

У светлу камору – 2 р.

Ў дубовую ложу – 2 р.

Ня ждзі, маці, дочку – 2 р.

А ждзі, маці, зяця – 2 р.

Ня ждзі у вяночку – 2 р.

А жджы у чапчочку – 2 р.

Ня жджы зь белым сырам – 2 р.

А жджы з малым сынам – 2 р.

 

Выконвае Алімпіяда Міхайлаўна Шчарбакова

Альбом «Музыка Полаччыны» ( "Tradycyja" 2018г.)