Песнi

Вэрбо, вэрбо, зэлэнэнькая

Веснавыя

Вэрбо, вэрбо, зэлэнэнькая

(в. Балоты, Кобрынскі раён. Этнаграфічны архіў СЭТ)

Вэрбо, вэрбо, зэлэнэнькая (2 р.)

Як на тобі голлечко гнэцця (2 р.)

Ныхай гнэцця, хоць поламнэцця (2 р.)

А на мэнэ лысце найдэцця (2 р.)

Дзівко, дзівко молодэнькая (2 р.)

Як за тэбэ молодці б’юцця (2 р.)

Ныхай б’юцця, забываюцця (2 р.)

А на мэнэ другы найдуцця (2 р.)