Песнi

Валачобнічкі валачыліся (валачобная)

Веснавыя

Валачобнічкі валачыліся (валачобная)

Валачобнічкі валачыліся, 
Зялён явар, дуброва! 
Пад вакошачкі станавіліся, 
Ці ты спіш, ляжыш, пане хазяін?
 
Устань раненька, ўмыйся беленька, 
А што на тваём дварку дзеецца, 
Цэркаўка стаіць да ўсё новая, 
А ў той цэркаўкі да прастол стаіць, 
А на прастоле Госпад Бог сядзіць. 
Госпад Бог сядзіць, кнігу чытаець, 
Кнігу чытаець, святы злічаець, 
Якому святу й напяродісці. 
А йшоў напяродда й святы Ізбор, 
А святы Ізбор – бяжыць вада з гор, 
Святы Яўдакеі зіму рушылі, 
Святы Саракі – не йдзіда ракі. 
Благавешчанне да заворваець 
Вараным канём, залатой сахой, 
Свята Вярбіцка ў цэркаў хадзіла, 
У цэркаў хадзіла, вярб усвянціла. 
А Вялікадня – Хрыстоў дзянёчак. 
Кладзік ладачку, заві ў хатачку, 

Дай, Божанька, жыць весяліціся, 
Кароў гадаваць, дачок аддаваць, 
А святы Юр’я зямлю адмыкаў, 
А святы Мікола поле абсяваў, 
А Ўзнясеннійка жыта раўнуець, 
Святое Пятро жыта спяліла, 
Святая Ілля жыта нажала, 

Багародзіца намалаціла,
Святы Макавей бульбы накапаў, 
Бульбы накапаў, рабят накарміў.

 

Выконвае: Фальклёрны гурт "Варган"

Альбом «Музыка Полаччыны» ( "Tradycyja" 2018г.)