Песнi

У бору була, мед варыла (тройца)

Веснавыя

У бору була, мед варыла (тройца)

Ў бору була, мед варыла, 
Под корэньнем да й воду брала*. 

Под корэньнем воды трохі, 
Двом голубцам як напіціса. 

Бедна моя головочка – 
Нема к кому прыхіліціса. 
Прыхілюса я к дубочку – 
Мне дубочок да й не бацюхно. 

Вецёр вее-повевае, 
Ён со мною не розмовляе. 

Прыхілюса я к берозке – 
Мне берозка да й не маточка. 

Вецёр вее, голье ломіць, 
Йна зо мною да й не говорыць. 

* Другі радок кожнай страфы паўтараецца двойчы. 

Зап. І.В. Мазюк у 2005 г. у в. Рог Салігорскага раёна ад Вольгі Паддубіцкай, 
1932 г.н., Алены Паддубіцкай, 1932 г.н., Паўліны Паддубіцкай, 1925 г.н., 
Праскоўі Ільюшчыц, 1926 г.н., Ніны Ільюшчыц, 1947 г.н., Таццяны Хаміцэвіч, 
1920 г.н., і Анастасіі Чабатаровай, 1929 г.н.