Песнi

Пойдзім, дзевачкі, мы у гай гуляць (траечная)

Веснавыя

Пойдзім, дзевачкі, мы у гай гуляць (траечная)

Пойдзім, дзевачкі, мы у гай гуляць, 
У гай гуляць, вянкі завіваць, 
Добры дзень, лета!* 
Як заўём вянкі ды на ўсе святкі, 
На духоўскія й на пятроўскія. 
Ой, што Дух Тройца, то субор дзеўкам, 
А святы Ілля, то разгон дзеўкам. 
Разагнаў дзевак па чыстаму полю, 
Па ельнічку, па бярэзнічку. 
Добры дзень, лета, 
Добры дзень, лета. 

* Пачынаючы з трэцяга радка, прыпеў “Добры дзень, лета!” паўтараецца пасля кожнага радка. 

Зап. Т.Б.Варфаламеева ў 1978 г. у в. Гарэнічы Бярэзінскага раёна ад Марыі 
Аўтуховіч, 1920 г.н., Соф’і Дзямідчык, 1932 г.н., Соф’і Шахвароставай, 1941 
г.н., Алены Раманоўскай, 1917 г.н., Любові Аўтуховіч, 1921 г.н., Ганны 
Рахманька, 1934 г.н., і Алены Лаўцовай, 1943 г.н
.