Песнi

Благаславi, мацi (валачобная)

Веснавыя

Благаславi, мацi (валачобная)

Благаславi, мацi, вясну сустракацi,

А зялёны явар кудравы.

 

Вясну сустракацi, лета заклiкацi,

А зялёны явар кудравы.

 

Вясна-красна, зачым прыйшла?

А зялёны явар кудравы.

 

Зачым прыйшла, на чым прыехала?

А зялёны явар кудравы.

 

Прыйдзi, вясна, прыйдзi, красна,

А зялёны явар кудравы.

 

 

Зап. Т.Б.Варфаламеева ў 1978 г. у в. Гарэнічы Бярэзінскага раёна ад Марыі 
Аўтуховіч, 1920 г.н. (запявае), Соф’і Дзямідчык, 1932 г.н., Соф’і 
Шахвароставай, 1941 г.н., Алены Раманоўскай, 1917 г.н., Любові Аўтуховіч, 
1921 г.н., Ганны Рахманька, 1934 г.н., і Алены Лаўцовай, 1943 г.н.