Песнi

Агу, весна!  (Вяснянка)

Веснавыя

Агу, весна! (Вяснянка)

(в. Букча, Лельчыцкі раён, Гомельская вобласць)

Агу, весна! Агу, красна!

Ой, што ж ты нам прынесла?  У!

Старым бабкам по кіёчку,

А дзевачкам по веночку, У!

А дзевачкам по веночку,

Малым дзеткам по йіечку.  У!