Песнi

А крывога танца (вялікодная карагодная)

Веснавыя

А крывога танца (вялікодная карагодная)

А крывого танца
Да не вуведу конца,
Хоць вуведу конец
На баценькоў дворэц,
А ў баценьком дворы
Там дзеўкі гуляюць,
Цьветочкі зрываюць,
Веночкі звіваюць,
Песеньку спеваюць.

 

Запісала І. В. Мазюк у 2011 г. у в. Слабада Лельчыцкага раёна ад Марыі Маркевіч,

1930 г.н., Марыі Баланчук, 1933 г.н., Марыі Забаўка, 1933 г.н., Яўгеніі Забаўка, 1937 г.н.,

Таццяны Юнчыц, 1941 г.н., Ніны Шкарлінскай, 1942 г.н., Марыі Сакалоўскай, 1946 г.н.,

Кацярыны Баланчук, 1945 г.н., Ніны Сасноўскай, 1948 г.н., Таццяны Прыходзька, 1956 г.н.,

Галіны Акуліч, 1961 г.н., Марыі Палуянавай, 1958 г.н., Вольгі Карась, 1960 г.н.