Песнi

Выганяй, маці, каваля з хаты

Прыпеўкі і жартоўныя песні

Выганяй, маці, каваля з хаты

Выганяй, маці, каваля з хаты*, 
Бо каваль маладой хоча начаваці. 

Прыпеў: Выдзелывала, выгаварывала, 
Проці мілаго стаяла, разгаварывала**. 

– Ой, доню мая, што ў каморы шэпчэ? 
– Ох, мамко мая, кот смятану хлебчэ. 

– Ох, мамко мая, я гароху хочу. 
– Чакай, доню мая, пакуль намалочу. 

Ой, паслала мене маць по белую гліну, 
А я ёй прынясла малую дзяціну. 

– Это табе, мамко, да за тваю муку: 
Калыхала меня, калышы і ўнука. 

* Кожны радок запева паўтараецца двойчы. 
** Прыпеў двойчы паўтараецца пасля кожнай страфы. 


Зап. Л.Ф. Касцюкавец у 1977 г. у в. Ананчыцы Салігорскага раёна ад Вольгі 
Пажыган, 1921 г.н. (запявае), Евы Міхнавец, 1925 г.н., Лідзіі Міхнавец, 1928 
г.н., Таццяны Міхнавец, 1927 г.н., Матроны Міхнавец, 1930 г.н., і Марыі 
Сарокінай, 1920 г.н.