Песнi

Я па грыбы пашла – заблудзілася

Прыпеўкі і жартоўныя песні

Я па грыбы пашла – заблудзілася

Я па грыбы пашла – заблудзілася, 
Сустрэлася і з суседам – загулялася. 
Ой, гулі ды пагулі, загулялася*. 

Ужо пеўні пяюць, я дамоў ня йду, 
І другія ўжо пяюць, а я й ня думаю. 
Ой, гулі ды пагулі, я й ня думаю. 

Як зара ўзышла, я дамоў пашла, 
Сонца ўзышло – я у двор прышла. 
Ой, гулі ды пагулі, я у двор прышла. 

Я у хату прышла – полаг адкрываецца, 
Мілы прачынаецца, на міне ён лаецца. 
Ой, гулі ды пагулі, на міне ён лаецца. 

– Дзе ты, шэльма, хадзіла, дзе ты валачылася, 
Ўсю ноч валачылася, па пояс памачылася? 
Ой, гулі ды пагулі, памачылася. 

– Міленькі мой, за табой спала, 
Белымі ручкамі цебе абнімала. 
Ой, гулі ды пагулі, цебе абнімала. 

А ты чаго адурачыўся, 
Ат мяне, маладой, атварачаўся? 
Ой, гулі ды пагулі, атварачаўся? 

* Апошні радок кожнай страфы паўтараецца двойчы. 

Зап. Т.Б.Варфаламеева ў 1978 г. у в. Гарэнічы Бярэзінскага раёна ад Марыі 
Аўтуховіч, 1920 г.н., Соф’і Дзямідчык, 1932 г.н., Соф’і Шахвароставай, 1941 
г.н., Алены Раманоўскай, 1917 г.н., Любові Аўтуховіч, 1921 г.н., Ганны 
Рахманька, 1934 г.н., і Алены Лаўцовай, 1943 г.н.