Песнi

А мы піць будзем

Прыпеўкі і жартоўныя песні

А мы піць будзем

 

А мы піць будзем

і гуляць будзем.

А прыйдзе смерць

паміраць будзем.

 

А смерць прыйшла

мяне дома не знайшла.

Я ў карчомачцы сяджу

і гарэлачку цаджу.

 

Гарэлачка горка,

пра яе гаворка.

Гарэлачка, Божа мой,

Што з цябе бярэцца?

Адзін скачыць,

Другі плачыць,

А трэцці смяецца.

 

Гарэлачку я люблю

Гарэлачкі дайце.

Як уп’юся, павалюся,

Хлопцы не зявайце.