Песнi

Кум і кума

Рамансы
і песні Станіслава
Манюшкі

Кум і кума

Кума нітак напрала,

У маток іх звівала.

 

Кум дзівіўся: як гожа

Кума ніткі віць можа (2 р).

 

Наварыў кум ёй піва,

Частаваў так зычліва

 

І дзівіўся: як гожа

Кума піва піць можа (2 р).

 

Як з бяседы аднойчы

Кум куму вёў уночы,

 

Ён дзівіўся: о Божа,

Кума йсці ўжо не можа (2 р).