Песнi

Казак

Рамансы
і песні Станіслава
Манюшкі

Казак

Расце явар на прыгорку, 
Явар зеляненькі, 
Ў чужой вёсцы прападае 
Хлопец маладзенькі.

“Гіну, гіну, прападаю,
Пара уміраці,
Прасі, дзеўча, прасі, міла,
Штобы прыйшла маці” (2 р).
 
Прыйшла маці, прыйшла маці 
І горка ўздыхнула, 
Калі на свайго сыночка 
Мілага ўзглянула.

“Ой, дзіцятка, ой ты, сыну,
Сыночку мой мілы,
Ты не слухаў бацьку, маці −
Дайшоў да магілы” (2 р). 

“Прашу, маці, прашу, маці, 
Хораша хавайце:
Усе звоны няхай звоняць, 
Музыку зайграйце.

Няхай мяне не хаваюць 
Людзі нанятыя,
Толькі хлопцы з нашай вёскі, 
Хлопцы маладыя” (2 р).

Манюшка Спеўны сход у Віцебску  (25.05.2019)