Песнi

Валы сівы, валы палавыя

Мужчынскія

Валы сівы, валы палавыя

                   (Лоеўскі раён, в. Мохаў)

 

Валы сівы, валы палавыя,

Пашлі валы в чыста поля,

В чыста поля, шырока раздолля,

Там касары сена косяць.

Там касары травку косяць,

Воны косять, кос сваійх не войстраць,

З ніх крывавы пот ільлёцца,

Седзіць чумак на сваёй гітары,

Дай с касарыкаў смеёцца.

– Ох хоць смейса, й а хоць жа не смейса,

За смех табе гора будзе.

Прайшло лета, дай натала зіма,

А ў чумака сена нема.

Нема сена, німа ні саломы,

Ды валы стаять галодны.

Бярэ чумак карбованца в рукі,

Да йдзе сена купаваці.

Дай пайшов ён сена пакупаць.

– Прадай сена, й а хоць жа саломы,

Ба валы стаят галодны.