Песнi

Ой, выйду я, ох, на ту гору, дзе збіралася любов

Мужчынскія

Ой, выйду я, ох, на ту гору, дзе збіралася любов

                         (Лельчыцкі раён, в. Глушкавічы)

 

Ой, выйду я,ох, на тугору, дзе збіралася любов.

Любов наша, эх, дорогая, до чэво ты довела:

До людского поговору, до большого сорома.

– Ох, ты, сестра, ох, моя родна, покормі моё дітя.

– Ой, рада б я покорміті – нету в грудях нічэво.

Як возьму я, ох, ту малютку, пойду в морэчко втоплюсь.

– Не топіся, да, моя міла, бо холодная вода,

Не задавай серцу жалю, бо чужая сторона.

Сколько в морэ да не тонула – не достала в морэ дна,

Сколько хлопцов я не любіла – крашчэ цебе не нашла.