Песнi

Ой, у ныдылю поранэнько (купальская балада)

Мужчынскія

Ой, у ныдылю поранэнько (купальская балада)

     Драгічынскі раён, в.Сіманавічы Фёдар Данілавіч Клімчук

 

Ой, у ныділю поранэнько

Заказалы людюм на войноньку.

Ой, усім людюм, шэ й боярям,

Шэ й туй нышчаснуй удовоньцы.

А у вдовонькы сыныв ныма,

Оно у вдовонькы тры дочэнькы:

Пэрша дочэнька – Анусенька,

Друга дочэнька – Марусенька,

Трэйтя дочэнька – Костусенька.

Матёнка Ануську выправляе,

Рідная, Ануську выправляй,

Ой, выправляе, нагучае:

Ны йідь, Ануська, впэрод выйська,

Ны йідь, рідная, впэрод выйськ.

Ны впэрод выйська, ны взад выйська,

А йідь, Ануська, посырэд выйська,

Бо впэрод выйська огнем пычуть,

А взаду выйська мычэм сычуть,

А сэрэд выйска – своя волэнька,

Своя волынька, сваволэнька.

Гануська матёнкы ны послухала,

Гануська ріднэйі ны послухал,

Попэрод выйська пойіхала.

Побачыв йійі крулів паныч,

Взяв конычэнька за грывоньку,

Взяв вороного за грывоньк,

А Ганусеньку за ручэньку,

А молодую за ручэньк,

Завьюв конычэнька на стаеньку,

Завьюв вороного на стаеньк,

А Ганусенку в свэтлычэньку,

А молодую в свэтлычэньку,

Дав коныковы овса-сіна,

Дав вороному овса-сіна,

А Анусеньцы мэду-вына.