Песнi

Да вуступала, ох, да цёмна хмара

Мужчынскія

Да вуступала, ох, да цёмна хмара

                  (Лельчыцкі раён, в. Тонеж)

 

Да вуступала, ох, да цёмна хмара,

Й а за ею сіня.

Породзіла некрутонька

Да хорошого сына.

Дала ж ёму стан хорошой,

Да шо чорные бровы,

Шоб не ходзів да козачэнько

Й вечором до вдовы,

Й а вдовіца ж наровіца,

Да вмела чароваці,

Чаровала ручкі-ножкі,

Шэ й карые вочы.