Песнi

Ой, там за гаем зеляненькім

Лірычныя

Ой, там за гаем зеляненькім

          (в. Дзятлавічы, Лунінецкі раён)

 

Ой, там за гаем,

Гаем зеляненькім

Там дзевчына брала лён

 

Там дзевчына брала лён

Вона рвала ёго ж подбірала

всю доліну всцеліла

 

Всю доліну всцеліла

Полюбіла ж хлопца молодого

Цяпэр людзі смеюцца.

 

Цяпэр людзі смеюцца

Ой бо по тому парню молодому

Два кандалы куюцца

 

Два кандалы куюцца

Да сковалі парня молодого

Да й повэлі шляхамі.

 

Всё ж бітымі шляхамі

Стоіць дзеўка у новых вороцях

Облівшыся слёзамі.

 

Облівшыся слёзамі

Ой, варніса прыкрасны молойчык

Ой варніса до дому

 

Ой варніся до дому

Нэ варнуся прэкрасна дзяўчонка

Нэ вэрнусь я до дому

 

Нэ вэрнусь я до дому

Бо мне добрэ хлопцу молодому

Добрэ жыці самому

 

Добрэ жыці самому

Ой, там за гаем, гаем зеляненькім

                       Там дзевчына брала лён