Песнi

Ой, да сонцэ, да сонцэ, да яснае

Лірычныя

Ой, да сонцэ, да сонцэ, да яснае

Ой, да сонцэ, да сонцэ да яснае,эй,

да чэво ж ранен(і)ка ўзыходзіла, й.

Да чево ж ты да ранен(і)ка зыходзіла, эй,

ой, да позненька да закацілася, й.

Ой, да позно да закацілася, ой,

да на мяне мамен(і)ка бранілася, й.

Да ні браніса да родна жы мамен(і)ка, эй,

да й у мяне госцік да родный брацейка, эй.

Да я ж ево да п(ы)роважала, эй,

цераз тые цёмные да высокі леса, й.

Да нас було да толька двоечко, ой,

да сястрыцка родна да родны брацейка.

 

Народны ансамбль сям’і “Бойка”

Мастацкі кіраўнік – Мікалай Аляксеевіч Бойка.

З в. Гаўрыльчыцы Салігорскага р-на Мінскай вобл. Запіс 2009 г.

Альбом "Бяседныя песні" ( 2019 TRADYCYJA)