Песнi

Чэраз рэчку

«Куранты»
і «Полацкі сшытак»

Чэраз рэчку

(кант XVIII cт. з вакальнага сшытка «Куранты»)

 

Чэраз рэчку па памосці

да дзяўчыны пайду ў госці,

даў ёй дзень добры ў любві прывітаці.

 

Стаўшы на дворы

з паклонам скорым,

даў ёй ручэньку,

сваёй міленькай,

там паздароўлю з ёю ся размоўлю.

 

Сядзь жа дзяўчынонька блізка,

пакланюся табе нізка,

дай жа ўцешуся з чорных тваіх вочаў.

 

Красна дзяўчына,

бела рыбчына,

дай жа мне піва,

ты чарнабрыва.

 

Выпівай паўны стаканы,

за здароўе сваёй панны,

зараз дазнаю тваёй зычлівосці:

 

кветку з вяночка

мне каханочку,-

з табою танец

пайду ў шквадранец.

 

Хай музыканты зайграюць куранты!