Песнi

Yaninke

Габрэйскія
песні

Yaninke

 

Af di felder, vu di vintn vyeyen(3x)

  geyt Yaninke korn zeyen.(2x)

 

Di zun in feld

  iz lang fargangen,(3x)

kumt Yaninke klaybn zangen.(2x)

 

Es loyfn vegn iber vegn,(3x)

kum, Yaninke, zets zikh lebn.(2x)

 

Ikh vel zikh lebn dir nit zetsn,(3x)

vayl mentshn veln mikh nit shetsn(2x)

 

Vos art es dir vos mentshn zogn?

Vos art es dir vos mentshn redn?

Vos art es dir vos mentshn zogn?

Loyf, Yaninke, kh’vel dikh yogn.

 

Koym khap ikh dikh,

dan blaybstu mayne.(3x)

  Loyf, Yanyinke, bist a fayne.(2x)

 

  Az du bist a fayne,

  dos veysn ale,(3x)

  kum, yaninke, zay mayn kale.(2x)