Песнi

Shomer Israel

Габрэйскія
песні

Shomer Israel

 

Im HaShem Lo Yivneh Vayit

Shav Amlu Vonav Bo

Im HaShem Lo Yishmor Ir

Shav Shakad Shomer

Hinei Hinei Lo Yanum

Lo Yanum v'Lo Yishan

Lo Yanum v'Lo Yishan

Shomer Yisrael