Песнi

Покуць мая й, покуць

Вясельныя

Покуць мая й, покуць

(“калі маладая ад’яжжае да маладога”) 

Покуць мая й, покуць*, 
Хто ж цябе шанаваць будзе? 

Я ж цябе да шанавала, 
Штосуботы да прыбірала. 
Роскасайця жы, маці, 
Да по велікой хаце. 

То ў той кут, то у той, 
І к покуці прыпадаючы. 

І к покуці прыпадаючы, 
Свае дзіця спамінаючы. 

Унесі жы, матко, дрова, 
Оставайса здорова. 

Занесі, матко, попел, 
Бо мы тваю дочку ўхопім 

Ручкамі да бяленькімі, 
Конікамі вараненькімі. 

* Першы радок кожнай страфы паўтараецца двойчы. 

Зап. М.А. Козенка ў 2006 г. у в. Гаўрыльчыцы Салігорскага раёна ад Вольгі 
Бойка, 1946 г.н., Аркадзя Хілько, 1938 г.н., Уладзіміра Коўціка, 1948 г.н., Ксеніі 
Гартун, 1936 г.н., Аляксандры Макаед, 1933 г.н., і Яніны Цішко, 1938 г.н.