Песнi

Не маракуй, мая матачко

Вясельныя

Не маракуй, мая матачко

(спяваюць, калі маладыя вяртаюцца з вянца) 

Не маракуй, мая матачко, 
Што я позно спазнілася. 

Што я позно спазнілася, 
З полдарогі станавілася. 

З полдарогі станавілася, 
Бо не было ксендза дома. 

Бо не было ксендза дома, 
Паехаў ксёндз да Малінова. 

Паехаў ксёндз да Малінова 
Пшанічаньку прадаваці. 

Пшанічаньку прадаваці, 
Ключыкі купуваці. 

Зап. Т.Б.Варфаламеева ў 1992 г. у в. Морач Клецкага раёна ад Марыі Полагавай, 1934 г.н., і Ганны Сасіновіч, 1926 г.н.