Песнi

Нашэ поле шырэй

Вясельныя

Нашэ поле шырэй

(вясельная, спявалі, як свечкі злучалі)

Нашэ поле шырэй,
Нашэ поле шырэй,
Наша сьвеча вушэй,
Да горыць вона ярчэ,
Наша Манечка крашэ.

Нашэ поле шырэй,
Нашэ поле шырэй,
Наша сьвеча вушэй,
Да горыць вона ярчэ,
Наш Ванечка крашэ.

 

Запісала І. В. Мазюк у 2011 г. у в. Слабада Лельчыцкага раёна ад Марыі Маркевіч, 1930 г.н.,

Марыі Баланчук, 1933 г.н., Марыі Забаўка, 1933 г.н., Яўгеніі Забаўка, 1937 г.н., Таццяны Юнчыц,

1941 г.н., Ніны Шкарлінскай, 1942 г.н., Марыі Сакалоўскай, 1946 г.н., Кацярыны Баланчук,

1945 г.н., Ніны Сасноўскай, 1948 г.н., Таццяны Прыходзька, 1956 г.н., Галіны Акуліч, 1961 г.н.,

Марыі Палуянавай, 1958 г.н., Вольгі Карась, 1960 г.н.