Песнi

Караваю мой раю

Вясельныя

Караваю мой раю

Караваю мой раю*, 
Чэраз цябе ноч цірайю. 

Караваю мой грэцкі, 
Спяклі цябе па-шляхецкі. 

Караваю мой жытні, 
Спяклі цебе па-мужыцкі. 

* Першы радок кожнай страфы паўтараецца двойчы. 

Зап. Л.К. Якубоўская ў 1978 г. у в. Малыя Гарадзяцічы Любанскага раёна ад гурту спявачак.