Песнi

Дадому сваты

Вясельныя

Дадому сваты

 

Дадому, сваты, дадому 
Паелі конікі салому
А каля тыну – крапіву
Каля восеці – мякіну
Калі будзіці начаваць – 
Будзіць дорага каштаваць 
За сена вязку – сермяжку 
За маладушку – падушку