Песнi

Выпыймо, родэ

Бяседныя

Выпыймо, родэ

Выпыймо родэ, тэпэр нам добрэ,

завтра нэ ймэцца, род розойдэцца,

завтра нэ ймэцца, род розойдэ[цца].

А ў ковалыхы собакы лыхы,

нэкому выйты, обороныты,

нэкому выйты, обороны[ты].

Вышла Тыццяна, дай достовала,

вышла Марына – обороныла,

вышла Марына – обороны[ла].

Вышла Марына – обороныла,

мое сэрдэчко розвэсэлыла,

мое сэрдэчко розвэсэлы[ла].

Йдзітэ собакы ў комору спаты,

а ты, козачэ, прошу до хаты,

а ты, козачэ, прошу до ха[ты].

 

Спявае гурт “Крыніцы”

Мастацкі кіраўнік – Ігар Паўлавіч Няхайба, 1955 г.н.

З в. Пінкавічы Пінскага р-на Брэсцкай вобл. Запіс 2010 г.

Альбом "Бяседныя песні" ( 2019 TRADYCYJA)