Песнi

У цёмным лузе… (любоўная)

Бяседныя

У цёмным лузе… (любоўная)

У цёмным лузе, цёмным лузе, там зеўзюля да кукавала,

там зеўзюля да кукава[ла].

(й)У скрай мора палецела, там дзеўчына да ваду брала,

там дзеўчына да воду бра[ла].

Вох, беручы тую воду, сваю долю да праклінала,

сваю долю да пракліна[ла].

Вох, ні вінна мая доля, а віннейша да мая мамка,

а віннейша да мая мам[ка].

Вох, каго ж я ні любіла, мая мамка да й аддаць хочэ,

мая мамка да й аддаць хо[чэ].

Вох, я ж его не любіла, я за его дай не хацела,

я за его дай не хаце[ла].

Вой, скінулася зеўзюляй, цёмным лугам да й палецела,

цёмным лугам да палеце[ла].

Азірнуся кругом себе, я ж думала, што сакол леціць,

я ж думала, што сакол ле[ціць].

Я ж думала, што сакол леціць, аж нелюбы й уздагон бежыць,

а нелюбы й уздагон бе[жыць].

Вой, уцекай ці не ўцекай, бо ты мая да міленькая,

бо ты мая да міленька[я].

Як здаганю, заб’ю цебе, в цёмным лузе да пахаваю,

в цёмным лузе да пахава[ю].

 

Спявае фальклорны гурт “Журавушка”:

З в. Ямінск Любанскага р-на Мінскай вобл. Запіс 2008 г.

Альбом "Бяседныя песні" ( 2019 TRADYCYJA)