Песнi

Талака

Бяседныя

Талака

 

У нас сягоння талака

Шчука рыбу валакла,

а на дварэ да й не рано – 2р.

 

Талочнікі не пяюць –

ім гасцінца не даюць,

а на дварэ да й не рано – 2

 

У нашага гаспадара

кудравая галава,

а на дварэ да й не рано – 2

 

Ён кудрамі патрасе –

нам гасцінца прынясе,

а на дварэ да й не рано – 2

 

Гаспадыня вутка,

варачайся хутка,

а на дварэ да й не рано – 2

 

Стаўце кашу на стол,

а горшчыка кінь пад стол,

а на дварэ да й не рано – 2