Песнi

І наварыў брацец піва…

Бяседныя

І наварыў брацец піва…

(і)Наварыў брацец піва, наварыў брацец піва,

сабраў брацец мёду.

(і)Пазваў сясцёр у госці, пазваў сясцёр у госці,

за багатай сястрою.

(і)За багатай сястрою, за багатай сястрою

чэцьвера коней паслаў.

Ох і беднай сястріцы, ох і беднай сястріцы

ён жа людзьмі наказаў.

(і)А багата сястріца, а багата сястріца

на чэцьверга коней едзець.

(і)Ох і бедна сястріца, ох і бедна сястріца

Пяшком(ы) з кійком ідзець.

А багата сястріца, а багата сястріца

да на покуце села.

Ох і бедна сястріца, ох і бедна сястріца

на пароге стала.

Брат(ы) мёд-віно насіў, брат(ы) мёд-віно насіў

і на ножачкі ступаў.

І на ножачкі ступаў, і на ножачкі ступаў,

ён жэ яе не вітаў.

Пастаяўшы ў парозе, пастаяўшы ў парозе

заплакала, у двор пашла.

Аглянулася сестра, аглянулася сестра

да на покуце сідзя.

Ой, брацец наш, брацец, ой, брацец наш, брацец,

дзе ж наша сястріца?

А сыночкі мае, сакалочкі, а сыночкі мае, сакалочкі,

едзьце за ней ўдагоні.

Вярнісь, вярнісь, цётачка, вярнісь, вярнісь, цётачка,

таткава сястріца.

Не вярнуся я, дзетачкі, не вярнуся, дзетачкі,

таткава сястріца.

Я у брата пабывала, я у брата пабывала,

яго дзіва павідала.

Ён(ы) і мёд-віно насіў, ён(ы) і мёд-віно насіў

і на ножачку ступаў.

І на ножачку ступаў, і на ножачку ступаў,

ён жа мяне не вітаў.

 

Спявае Настасся Ільінічна Рэпетуева, 1923 г.н.

З г. Полацк Віцебскай вобл. Запіс 1995 г.

Альбом "Бяседныя песні" ( 2019 TRADYCYJA)