Песнi

 Гарэліца, гарэліца (застольная)

Бяседныя

Гарэліца, гарэліца (застольная)

 в.Баранцы Вялейскага р-на,Мінскай вобласьці

 

Гарэліца, гарэліца

як я ж цябе люблю,

як я ж цябе люблю.

А хто ж цябе будзець піці,

а як жа я памру,

а як жа я памру?

Памру ж памру, памру ж памру,

схавайця на месьця,

схавайце на месьця.

Нада мною маладою

бутылку павесьця,

бутулку павесьця.

Будуць піці, будуць піці,

будуць разьліваці,

будуць разьліваці,

А дзе ж тая пяюшанька,

нідзе не відаці,

нідзе не відаці.