Песнi

Тын-тын

Дзіцячыя

Тын-тын

Тын-тын, тана,

Служыў я ў пана,

Тын-тын, тынку,

Выслужыў сьвінку.

Тын-тын, толе,

Пагнаў у поле.

Тын-тын, тустум,

Сеў я пад кустам.

 

Тын-тын, тугу

Стаў віць пугу.

Тын-тын, тачок,

Выскачыў ваўчок!

Тын-тын, табіць,

Нечым ваўка біць!

Тын-тын, толам,

Воўка – колам!

 

Тын-тын, татка,

Стаіць хатка,

Тын-тын, толік,

Стаіць столік.

Тын-тын, тожык,
Ляжыць ножык.

Тын-тын, тупіць,

Будзем воўка лупіць

 

Тын-тын, туру,

Вазьмі скуру,

Тын-тын, тачо,

Павесь на плячо,

Тын-тын, цеста,

Пайдзі да места!

Тын-тын, туру,

Прадай скуру!

Тын-тын, церы,

Па тры талеры.