Песнi

Сонейка

Дзіцячыя

Сонейка

Сьвяці, сьвяці, сонейка,

Каб нам было цёпленька.

 

Пад хатачкай седзячы,

Лусту хлеба дзержачы.

 

Дзіцятка люляючы,

Песенькі сьпяваючы.