Песнi

Ішоў казёл мастом

Дзіцячыя

Ішоў казёл мастом

     Iшоў ка-азёл мастом 

     (Ду-ду-ду.)

     Кiваючы хвастом!  

     (Ду-ду-ду.)

 

     А куды iдзеш казёл? 

     На кiрмаш пайду!  

 

     А чаго на кiрмаш? 

     Касу купляць пайду! 

 

     А нашто табе каса?  

     Сена касiць буду! 

 

     А нашто табе сена?  

     Каровак кармiць буду! 

 

     Нашто табе каровы?    

     Млечка даiць буду!  

 

     Нашто тое млечка? 

     Пастушкоў кармiць буду!

 

     Нашто тыя пастушкi?       

     Сьвiнак пасьвiць будуць!

 

     Нашто тыя сьвiнкі?

     Горы рыцi будуць!   

 

     А што ў тых горах?   

     Дубовая бочка!         

 

     А што ў той боццы? 

     Зялезная ступа!        

 

     А што ў той ступе?   

     Медзяная мiса!       

 

     А што ў той мiсе?   

     Цыновая лыжка!       

 

     А што ў той лызцы? 

     Макавае зерне!       

 

     А дзе тое зерне?    

     Пеўнiчак зьдзюбаў!

 

     А дзе той пеўнiк? 

     Паляцеў за мора!  

 

     А дзе тое мора?   

     Кветкамi зарасло!   

 

     А дзе тыя кветкi? 

     Пазьбiралi дзеўкі!

 

     А дзе тыя дзеўкi?  

     Замуж павыходзiлi!    

 

     А дзе iх  мужыкі?  

     На вайну пагналi!  

 

     А дзе тая вайна?   

     Пасярод гумна!