Песнi

Цяцерка

Дзіцячыя

Цяцерка

 

Я цяцерку пасу,

Ды ўх я!

На зяленым лугу,

Ды ўх я!

Як цяцерка пад мост,

Ды ўх я!

Я цяцерку за хвост,

Ды ўх я!

Было у бацькі тры сыны,

Ух я!

Да ўсе Яны, Васілі,

Ух я!

Адзін коней пасе,

Ды ўх я!

Другі лапцікі пляце,

Ух я!

Трэці сядзіць на камені,

Ух я!

Дзяржыць дуду на рамені,

Ух я!

Ой ты, дудка мая,

Ды ўх я!

Весялушка мая,

Ды ўх я!

Весяліла ты мяне,

Ды ўх я!

На чужой старане,

Ды ўх я!

Як упала та дуда,

Ды ўх я!

Ды з зяленага дуба,

Ды ўх я!

Як пабіла ўсе гукі,

Ух я!

Аб зяленые сукі,

Ды ўх я!

А без дудкі, без дуды,

Ды ух я!

Ходзяць ногі не туды,

Ды ўх я!

А як дудачку пачуюць,

Ух я!

Самі ножанькі танцуюць,

Ух я!