Песнi

Чыкі-чыкі-сарока

Дзіцячыя

Чыкі-чыкі-сарока

-- Чыкі-чыкі, сарока,

Дзе была?

– Далёка!

У пана на таку

Малаціла асаку...

Паня сына радзіла,

На коніка садзіла

Но-о, конік, да вады,

Шаўковыя павады.

Конік не напіўся –

Панічок зваліўся!