Песнi

Зелёна да дубровачка

Восеньскія

Зелёна да дубровачка

Зелёна да дубровачка,

Чаго рана дай зашумела,

Чаго рана дай зашумела,

Жоўтым лістам дай зазвінела?

 

Ой як жа мне да не шумеці,

Жоўтым лістам да не жаўцеці?

Цераз мяне да ідуць-едуць,

На карэнне да агонь кладуць.

На карэнне да агонь кладуць,

А на лісьця да дыму ідуць.